120/GP-UBND
Chi tiết văn bản
120/GP-UBND
Cấp Giấy phép xả nước thải vào nguồn nước cho Công ty TNHH PECI Việt Nam
Ngày ban hành 23/07/2019
Người ký Nguyễn Đức Quyền
Chức vụ Phó Chủ tịch
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Giấy phép
Tài liệu đính kèm gp120.signed.pdf
 Trở về trang trước