758/QĐ-UBND
Chi tiết văn bản
758/QĐ-UBND
Chấp thuận cho Công ty TNHH MTV Du lịch và Thương mại Green House nhận chuyển nhượng, nhận góp vốn, thuê quyền sử dụng đất nông nghiệp tại xã Thạch Lâm, huyện Thạch Thành.
Ngày ban hành 20/02/2024
Người ký Lê Đức Giang
Chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT35418932-2-20241708067246539_(giangld)(20.02.2024_13h17p10)_signed.pdf
 Trở về trang trước