2712/QĐ-UBND
Chi tiết văn bản
2712/QĐ-UBND
Ban hành tình huống khẩn cấp khắc phục hư hỏng Công trình cầu Phủ tại Km5+100 đường tỉnh 509, huyện Hoằng Hóa
Ngày ban hành 05/07/2019
Người ký Lê Anh Tuấn
Chức vụ Phó Chủ tịch
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm d2712_signed.pdf
 Trở về trang trước