4063/QĐ-UBND
Chi tiết văn bản
4063/QĐ-UBND
Phê duyệt tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước của Công ty Cổ phần Cấp nước Thanh Hóa, khai thác nước mặt Sông Mã chảy qua thị trấn Cẩm Thủy, huyện Cẩm Thủy để cấp nước cho hoạt động xử lý nước của chi nhánh cấp nước Cẩm Thủy
Ngày ban hành 08/10/2019
Người ký Lê Thị Thìn
Chức vụ Phó Chủ tịch
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm d4063.signed.pdf
 Trở về trang trước