13729/UBND-CN
Chi tiết văn bản
13729/UBND-CN
Giao tham mưu chủ trương lập quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu tái định cư và tạo nguồn đối ứng thực hiện dự án Đường nối Quốc lộ 1A với Quốc lộ 45 từ xã Hoằng Kim, huyện Hoằng Hóa đến xã Thiệu Long, huyện Thiệu Hóa (đoạn từ nút giao với Quốc lộ 1A đến đầu cầu vượt sông Mã) - vị trí xã Hoằng Trung.
Ngày ban hành 18/09/2023
Người ký Lê Việt Hiếu
Chức vụ PCVP
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Công văn
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT793259501-9-20231694764880195_hieulv_15-09-2023-23-32-27_signed.pdf
 Trở về trang trước