7032/UBND-VX
Chi tiết văn bản
7032/UBND-VX
Chấp thuận vị trí công việc sử dụng lao động người nước ngoài
Ngày ban hành 23/05/2023
Người ký Đầu Thanh Tùng
Chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Công văn
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT24151320-5-20231684743539225thihv22.05.2023_16h24p54_tungdt_22-05-2023-16-50-16_signed.pdf
 Trở về trang trước