4805/QĐ-UBND
Chi tiết văn bản
4805/QĐ-UBND
Phê duyệt tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước của Công ty TNHH Thương mại vận tải Hoàng Vân
Ngày ban hành 09/11/2020
Người ký Nguyễn Văn Thi
Chức vụ Phó Chủ Tịch
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT656817650-11-20201604809163750_thinv_08-11-2020-17-44-04_signed.pdf
 Trở về trang trước