252/GXN-UBND
Chi tiết văn bản
252/GXN-UBND
Xác nhận hoàn thành các công trình bảo vệ môi trường phục vụ giai đoạn vận hành của dự án Đầu tư khai thác mỏ đá vôi làm vật liệu xây dựng thông thường tại núi Hang Cá, xã Yên Lâm, huyện Yên Định của Công ty TNHH Tuấn Hùng
Ngày ban hành 29/12/2020
Người ký Lê Đức Giang
Chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Giấy xác nhận
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT544277749-12-20201608690643904tungct23.12.2020_17h30p55_giangld_28-12-2020-14-55-50_signed.pdf
 Trở về trang trước