3943/QĐ-UBND
Chi tiết văn bản
3943/QĐ-UBND
Cho phép Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Tú Hải chuyển mục đích sử dụng đất và thuê đất để thực hiện dự án Xưởng sản xuất tấm xốp đông lạnh tại thị trấn Tân Phong, huyện Quảng Xương
Ngày ban hành 08/10/2021
Người ký Lê Đức Giang
Chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT851557438-10-20211633503667955_giangld_08-10-2021-09-27-14_signed.pdf
 Trở về trang trước