23/GP-UBND
Chi tiết văn bản
23/GP-UBND
Giấy phép thăm dò khoáng sản đất san lấp và thu hồi khoáng sản đi kèm (đá ong phong hóa) tại xã Thành Minh, huyện Thạch Thành đối với Công ty TNHH Dịch vụ thương mại Đồng Tâm - Thanh Hóa
Ngày ban hành 12/01/2021
Người ký Lê Đức Giang
Chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Giấy phép
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT663547129-12-20201608870790192_giangld_11-01-2021-19-02-20_signed.pdf
 Trở về trang trước