3293/QĐ-UBND
Chi tiết văn bản
3293/QĐ-UBND
Quyết định về việc phê duyệt Phương án ứng phó với tình huống khẩn cấp hồ chứa nước Bến Quân, huyện Hà Trung năm 2023.
Ngày ban hành 15/09/2023
Người ký Lê Đức Giang
Chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT769139864-9-20231694683835039_(giangld)(15.09.2023_08h15p08)_signed.pdf
 Trở về trang trước