3134/QĐ-UBND
Chi tiết văn bản
3134/QĐ-UBND
Phê duyệt tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước của hộ ông Cao Duy Lạch
Ngày ban hành 20/09/2022
Người ký Nguyễn Văn Thi
Chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT808412280-9-20221663400923620_thinv_20-09-2022-13-41-11_signed.pdf
 Trở về trang trước