3595/QĐ-UBND
Chi tiết văn bản
3595/QĐ-UBND
Phê duyệt báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình cải tạo, mở rộng hệ thống nước sinh hoạt tập trung bản Đoàn Kết, xã Tén Tằn, huyện Mường Lát
Ngày ban hành 10/09/2019
Người ký Phạm Đăng Quyền
Chức vụ Phó Chủ tịch
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm d3595.signed.pdf
 Trở về trang trước