14194/UBND-NN
Chi tiết văn bản
14194/UBND-NN
Giao thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu dự án Trồng rừng phòng hộ thuộc Chương trình mục tiêu phát triển lâm nghiệp bền vững năm 2021
Ngày ban hành 14/09/2021
Người ký Cao Thanh Tùng
Chức vụ PCVP
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Công văn
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT431755598-9-20211631516654135_(tungct)(13.09.2021_15h26p17)_signed.pdf
 Trở về trang trước