14533/UBND-THKH
Chi tiết văn bản
14533/UBND-THKH
Giao tham mưu hỗ trợ kinh phí cải tạo, nâng cấp tuyến đường giao thông đoạn từ tỉnh lộ 4A đến tỉnh lộ 4C, huyện Quảng Xương
Ngày ban hành 16/10/2020
Người ký Nguyễn Trọng Trang
Chức vụ Phó Chánh Văn phòng
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Công văn
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT436022191-10-20201602726492466_(trangnt)(15.10.2020_16h56p32)_signed.pdf
 Trở về trang trước