4966/QĐ-UBND
Chi tiết văn bản
4966/QĐ-UBND
Phê duyệt quyết toán kinh phí thực hiện chính sách khuyến khích tái cơ cấu ngành nông nghiệp năm 2019
Ngày ban hành 19/11/2020
Người ký Nguyễn Đức Quyền
Chức vụ Phó Chủ tịch
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT874960745-11-20201605638004942_(quyennd)(18.11.2020_16h13p49)_signed.pdf
 Trở về trang trước