276/KH-BCĐTH
Chi tiết văn bản
276/KH-BCĐTH
Phê duyệt Kế hoạch công tác tuyên truyền vận động, tổ chức HMTN năm 2021
Ngày ban hành 28/12/2020
Người ký Đầu Thanh Tùng
Chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Kế hoạch
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT595098616-12-20201608866453860_tungdt_27-12-2020-20-19-59_signed.pdf
 Trở về trang trước