105/GP-UBND
Chi tiết văn bản
105/GP-UBND
Cấp Giấy phép khai thác, sử dụng nước dưới đất cho Công ty Cổ phần Xi măng Bỉm Sơn tại khu phố 9, phường Ba Đình, thị xã Bỉm Sơn
Ngày ban hành 05/07/2019
Người ký Nguyễn Đức Quyền
Chức vụ Phó Chủ tịch
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Giấy phép
Tài liệu đính kèm gp105_signed.pdf
 Trở về trang trước