2/GP-UBND
Chi tiết văn bản
2/GP-UBND
Cấp Giấy phép xả nước thải vào nguồn nước cho Công ty Cổ phần Công nông nghiệp Tiến Nông từ hoạt động của Nhà máy Dinh dưỡng cây trồng Tiến Nông - Bỉm Sơn
Ngày ban hành 02/01/2020
Người ký Nguyễn Đức Quyền
Chức vụ Phó Chủ tịch
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Giấy phép
Tài liệu đính kèm gp2.signed.pdf
 Trở về trang trước