2189/QĐ-UBND
Chi tiết văn bản
2189/QĐ-UBND
Phê duyệt Hình thức sơ tuyển và Hồ sơ mời sơ tuyển lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất, dự án: Khu dân cư và dịch vụ thương mại ngã ba Chuối, thị trấn Nông Cống, huyện Nông Cống
Ngày ban hành 12/06/2018
Người ký Lê Anh Tuấn
Chức vụ Phó Chủ tịch
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm d2189_signed.pdf
 Trở về trang trước