698/UBND-NN
Chi tiết văn bản
698/UBND-NN
Giao triển khai thực hiện Công văn số 194/BTNMT-TNN ngày 10/11/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường trên địa bàn tỉnh
Ngày ban hành 13/01/2022
Người ký Cao Thanh Tùng
Chức vụ PCVP
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Công văn
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT36443822-1-20221641972729524_(tungct)(13.01.2022_13h49p52)_signed.pdf
 Trở về trang trước