1764/QĐ-UBND
Chi tiết văn bản
1764/QĐ-UBND
Phê duyệt nộp tiền trồng rừng thay thế và giao dự toán kinh phí trồng rừng thay thế khi chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích thực hiện dự án Đường Bến En đi trung tâm thị trấn Bến Sung, huyện Như Thanh.
Ngày ban hành 24/05/2023
Người ký Lê Đức Giang
Chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT73365455-5-20231684772188173_(giangld)(24.05.2023_13h45p45)_signed.pdf
 Trở về trang trước