131/BC-UBND
Chi tiết văn bản
131/BC-UBND
Báo cáo công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính 6 tháng đầu năm 2019 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa
Ngày ban hành 29/07/2019
Người ký Lê Thị Thìn
Chức vụ Phó Chủ tịch
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Báo cáo
Tài liệu đính kèm bc131.signed.pdf
 Trở về trang trước