4679/QĐ-UBND
Chi tiết văn bản
4679/QĐ-UBND
Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất, dự án: Khu dân cư và thương mại dịch vụ xã Quảng Phú (nay là phường Quảng Phú), thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa
Ngày ban hành 22/11/2021
Người ký Mai Xuân Liêm
Chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT974817415-11-20211637382696308trangnt20.11.2021_11h37p31_liemmx_22-11-2021-08-58-11_signed.pdf
 Trở về trang trước