13761/UBND-CN
Chi tiết văn bản
13761/UBND-CN
Giao tham mưu chủ trương lập điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 khu dân cư mới tại xã Hòa Lộc, huyện Hậu Lộc.
Ngày ban hành 18/09/2023
Người ký Lê Việt Hiếu
Chức vụ PCVP
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Công văn
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT327166703-9-20231694769478982_(hieulv)(18.09.2023_08h27p15)_signed.pdf
 Trở về trang trước