1113/QĐ-UBND
Chi tiết văn bản
1113/QĐ-UBND
Chấp thuận cho phép thực hiện dự án Nhà máy nước Nam Nga Sơn tại xã Nga Thắng và cập nhật vào kế hoạch sử dụng đất năm 2021, huyện Nga Sơn
Ngày ban hành 06/04/2021
Người ký Lê Đức Giang
Chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT57670306-4-20211617248197609_(giangld)(06.04.2021_08h08p54)_signed.pdf
 Trở về trang trước