3160/QĐ-UBND
Chi tiết văn bản
3160/QĐ-UBND
Điều chỉnh nội dung trong Quyết định phê duyệt trữ lượng khoáng sản số 3002/QĐ-UBND ngày 12/8/2015 và Quyết định số 2168/QĐ-UBND ngày 23/6/2016 của UBND tỉnh
Ngày ban hành 07/08/2019
Người ký Nguyễn Đức Quyền
Chức vụ Phó Chủ tịch
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm d3160.signed.pdf
 Trở về trang trước