3597/QĐ-UBND
Chi tiết văn bản
3597/QĐ-UBND
Thu hồi đất của Công ty Cổ phần Quản lý đường bộ II Thanh Hóa tại thị trấn Lang Chánh, huyện Lang Chánh giao Sở Giao thông Vận tải quản lý theo quy định của pháp luật
Ngày ban hành 14/09/2021
Người ký Lê Đức Giang
Chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT381494961-9-20211631244634145_(giangld)(14.09.2021_14h32p51)_signed.pdf
 Trở về trang trước