11383/UBND-CN
Chi tiết văn bản
11383/UBND-CN
Giao tham mưu phá dỡ các công trình kiến trúc trên đất sau khi thực hiện bồi thường giải phóng mặt bằng, dự án đường giao thông từ ngã ba Voi đi thành phố Sầm Sơn
Ngày ban hành 04/08/2022
Người ký Nguyễn Văn Chiến
Chức vụ PCVP
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Công văn
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT117703461-8-20221659514084332_(chiennv)(04.08.2022_07h10p16)_signed.pdf
 Trở về trang trước