1644/UBND-KTTC
Chi tiết văn bản
1644/UBND-KTTC
Giải quyết đề nghị của UBND thành phố Sầm Sơn về đấu giá quyền sử dụng đất
Ngày ban hành 14/02/2020
Người ký Trần Huy Chân
Chức vụ Phó Chánh Văn phòng
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Công văn
Tài liệu đính kèm c1644.signed.pdf
 Trở về trang trước