16300/UBND-CN
Chi tiết văn bản
16300/UBND-CN
Giao tham mưu giải quyết đề nghị cung cấp vật liệu trên địa bàn tỉnh phục vụ thi công Dự án thành phần đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc đoạn Quốc lộ 45 - Nghi Sơn
Ngày ban hành 20/11/2020
Người ký Nguyễn Trọng Trang
Chức vụ Chánh Văn phòng
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Công văn
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT992699706-11-20201605751871178_(trangnt)(19.11.2020_19h26p23)_signed.pdf
 Trở về trang trước