117/GP-UBND
Chi tiết văn bản
117/GP-UBND
Giấy phép khai thác khoáng sản mỏ đá vôi làm vật liệu xây dựng thông thường tại xã Hà Tân, huyện Hà Trung đối với Hợp tác xã Công nghiệp Đông Đình
Ngày ban hành 18/09/2023
Người ký Lê Đức Giang
Chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Giấy phép
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT820095534-9-20231694680725030trangnt14.09.2023_18h11p42_giangld_16-09-2023-04-36-52_signed.pdf
 Trở về trang trước