16692/UBND-NN
Chi tiết văn bản
16692/UBND-NN
Giao thẩm định Phương án chấp thuận nộp tiền trồng rừng thay thế khi chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích thực hiện dự án Khu nghĩa trang tại xã Xuân Thắng (nay là thị trấn Sao Vàng), huyện Thọ Xuân
Ngày ban hành 27/11/2020
Người ký Nguyễn Trọng Trang
Chức vụ Chánh Văn phòng
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Công văn
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT747178912-11-20201606441755386_(trangnt)(27.11.2020_13h42p27)_signed.pdf
 Trở về trang trước