877/QĐ-UBND
Chi tiết văn bản
877/QĐ-UBND
Giao đất cho Công ty TNHH BT Hoàng Sơn (doanh nghiệp dự án) thực hiện dự án Khu dân cư phía Đông sân vận động (Dự án khác theo Hợp đồng số 01/2017/HĐBT ngày 26/4/2017) tại thị trấn Nga Sơn, huyện Nga Sơn
Ngày ban hành 12/03/2019
Người ký Nguyễn Đức Quyền
Chức vụ Phó Chủ tịch
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm d877_signed.pdf
 Trở về trang trước