1948/UBND-VX
Chi tiết văn bản
1948/UBND-VX
Giao triển khai, thực hiện Quyết định số 53/QĐ-HĐND ngày 02/02/2024 của Thưởng trực Hội đồng nhân dân tỉnh Thanh Hóa
Ngày ban hành 07/02/2024
Người ký Hoàng Văn Thi
Chức vụ Phó Chánh Văn phòng
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Công văn
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT127314624-2-20241707180244894_(thihv)(07.02.2024_08h09p21)_signed.pdf
 Trở về trang trước