8/KH-UBND
Chi tiết văn bản
8/KH-UBND
Kế hoạch tổ chức thực hiện “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” Xuân Tân Sửu năm 2021
Ngày ban hành 18/01/2021
Người ký Đỗ Minh Tuấn
Chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Kế hoạch
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT67693963-1-20211610939719240_tuandm_18-01-2021-12-34-15_signed.pdf
 Trở về trang trước