19/KH-UBND
Chi tiết văn bản
19/KH-UBND
Ban hành Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2021
Ngày ban hành 29/01/2021
Người ký Nguyễn Văn Thi
Chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Kế hoạch
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT958727471-1-20211611818912869tungct28.01.2021_15h50p13_thinv_28-01-2021-23-26-39_signed.pdf
 Trở về trang trước