9/CĐ-UBND
Chi tiết văn bản
9/CĐ-UBND
Công điện khẩn tiếp tục thực hiện giãn cách xã hội và các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa
Ngày ban hành 15/04/2020
Người ký Nguyễn Đình Xứng
Chức vụ Chủ tịch
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Công điện
Tài liệu đính kèm cd9.signed.pdf
 Trở về trang trước