142/GP-UBND
Chi tiết văn bản
142/GP-UBND
Về việc giấy phép hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi hồ Khe Tre
Ngày ban hành 30/10/2023
Người ký Lê Đức Giang
Chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Giấy phép
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT898373458-10-20231698289512977_giangld_30-10-2023-10-15-33_signed.pdf
 Trở về trang trước