2527/QĐ-UBND
Chi tiết văn bản
2527/QĐ-UBND
Thu hồi đất của Công ty TNHH Xây dựng vận tải Xuân Thanh tại xã Quang Lộc, huyện Hâu Lộc; cho Công ty TNHH Mai Hải thuê đất để tiếp tục thực hiện dự án Cửa hàng xăng dầu
Ngày ban hành 13/07/2021
Người ký Lê Đức Giang
Chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT839903444-7-20211625827712153_(giangld)(12.07.2021_10h04p46)_signed.pdf
 Trở về trang trước