90/UBND-CN90
Chi tiết văn bản
90/UBND-CN
Yêu cầu kiểm tra, xử lý vi phạm phạm vi bảo vệ đường dây thông tin tín hiệu đường sắt tại Khu vực Nhà máy sản xuất ô tô thuộc Công ty cổ phần ô tô Xuân Kiên VINAXUKI
Ngày ban hành 11/01/2010
Người ký Nguyễn Trọng Quỳnh
Chức vụ
Cơ quan ban hành Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh
Phân loại Công văn
Tài liệu đính kèm c90.doc
 Trở về trang trước