3837/QĐ-UBND
Chi tiết văn bản
3837/QĐ-UBND
Phê chuẩn kết quả miễn nhiệm Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã Nghi Sơn, nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với ông Hồ Đình Tùng
Ngày ban hành 16/09/2020
Người ký Nguyễn Đình Xứng
Chức vụ Chủ tịch
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT737824323-9-20201600167733699_(xungnd)(15.09.2020_22h30p36)_signed.pdf
 Trở về trang trước