4713/QĐ-UBND
Chi tiết văn bản
4713/QĐ-UBND
Tiếp nhận vào làm công chức Sở Thông tin và Truyền thông đối với ông Trần Lê Phúc
Ngày ban hành 23/11/2021
Người ký Đầu Thanh Tùng
Chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT536552643-11-20211637136151879_tungdt_22-11-2021-17-02-00_signed.pdf
 Trở về trang trước