13767/UBND-CN
Chi tiết văn bản
13767/UBND-CN
Quản lý bảo trì hệ thống chiếu sáng và cây xanh đoạn tuyến tránh phía Đông thuộc Dự án BOT đoạn tránh TP. Thanh Hóa.
Ngày ban hành 18/09/2023
Người ký Lê Việt Hiếu
Chức vụ PCVP
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Công văn
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT274864148-9-20231694854164441_(hieulv)(18.09.2023_08h29p42)_signed.pdf
 Trở về trang trước