3963/QĐ-UBND
Chi tiết văn bản
3963/QĐ-UBND
Giao đất cho UBND thành phố Sầm Sơn thực hiện dự án Khu tái định cư phục vụ giải phóng mặt bằng thực hiện dự án Khu nhà ở và dịch vụ cao cấp tại phường Quảng Cư, thành phố Sầm Sơn.
Ngày ban hành 01/10/2019
Người ký Nguyễn Đức Quyền
Chức vụ Phó Chủ tịch
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm d3963.signed.pdf
 Trở về trang trước