93/GP-UBND
Chi tiết văn bản
93/GP-UBND
Cho phép Công ty TNHH Long Sơn (địa chỉ tại số 06 đường Voi Phục, phường Trung Sơn, thành phố Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình) được khai thác nước dưới đất
Ngày ban hành 31/07/2023
Người ký Lê Đức Giang
Chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Giấy phép
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT992293230-7-20231690764316004tungct31.07.2023_08h34p20_giangld_31-07-2023-09-08-54_signed.pdf
 Trở về trang trước