185/KH-UBND
Chi tiết văn bản
185/KH-UBND
Kế hoạch thực hiện số hóa, cập nhật dữ liệu hộ tịch trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa
Ngày ban hành 29/08/2019
Người ký Lê Thị Thìn
Chức vụ Phó Chủ tịch
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Kế hoạch
Tài liệu đính kèm kh185.signed.pdf
 Trở về trang trước