6475/UBND-VX
Chi tiết văn bản
6475/UBND-VX
Giao tham mưu đề nghị phê duyệt danh sách hỗ trợ và kinh phí hỗ trợ cho người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19
Ngày ban hành 22/05/2020
Người ký Trần Huy Chân
Chức vụ Phó Chánh Văn phòng
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Công văn
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT562440498-5-20201590113005693_(chanth)(22.05.2020_09h49p55)_signed.pdf
 Trở về trang trước