1383/QĐ-UBND
Chi tiết văn bản
1383/QĐ-UBND
Phê duyệt Đề cương chi tiết Đề án phát triển công nghiệp chế biến, chế tạo tỉnh Thanh Hóa đến năm 2030
Ngày ban hành 27/04/2021
Người ký Mai Xuân Liêm
Chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT549527137-4-20211619338309600trangnt26.04.2021_18h40p29_liemmx_27-04-2021-14-38-03_signed.pdf
 Trở về trang trước