1389/QĐ-UBND
Chi tiết văn bản
1389/QĐ-UBND
Phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Dự án nhà ở xã hội dành cho người thu nhập thấp tại phường Quảng Thành, thành phố Thanh Hóa
Ngày ban hành 28/04/2021
Người ký Mai Xuân Liêm
Chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT217568952-4-20211619423859597_liemmx_28-04-2021-07-39-12_signed.pdf
 Trở về trang trước